Het kantoor

Rube & Wijnveld Advocaten is een jong en eigentijds advocatenkantoor met als missie op een toegankelijke en betaalbare wijze de hoogste kwaliteit juridische diensten te leveren. Wij werken zowel voor particulieren, het bedrijfsleven als de overheid. Gemene deler is dienstverlening voor een toegankelijke prijs.

Wij begeleiden onze cliënten in adviestrajecten en procedures waar overheden een rol spelen. Denk daarbij aan een geschil over een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of de begeleiding bij een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject.

Ook kunt u bij ons terecht voor vastgoed gerelateerde kwesties, zoals advies over een huurovereenkomst voor bedrijfs- of woonruimte, juridische bijstand in huurgeschillen bij de rechter, een verschil van mening over bijvoorbeeld eigendomsrecht, erfpacht, appartementsrechten of erfdienstbaarheden, of een burengeschil. Wij zijn onze cliënten ook van dienst met meer algemene contractuele vraagstukken.

Rube & Wijnveld Advocaten verzorgt ook onafhankelijke conflictbemiddeling in de vorm van mediation op een breed terrein aan zakelijke en particuliere onderwerpen. Het gaat daarbij om arbeids- en samenwerkingsgeschillen (binnen bedrijven, overheden of tussen aandeelhouders, vennoten, maten en partners), maar ook het begeleiden van geschillen over huur-, woon-, en vastgoedrecht, burengeschillen en kwesties over bijvoorbeeld erfrechtelijke of zakelijke verdeling, (bedrijfs)opvolging en uitkoop behoren tot ons werkgebied.

Werkgebieden

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht. Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt. Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten. Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de juiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers (aanneming van werk), of de huurovereenkomst (zie ook huurrecht).

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is een verzamelterm voor alle rechten rechten op een onroerende zaak. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan. Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Huurrecht

Onze werkzaamheden op het gebied van huurrecht zijn divers en hebben onder andere betrekking op de kwalificatie van de huurovereenkomst, het opstellen en beoordelen van (nieuwe) huurovereenkomsten, huurincasso, gebreken, huurprijzen en servicekosten, dringende werkzaamheden, renovatie, overlast, onderhuur, medehuur en huurbeëindiging. Ook (contractuele) bestemmingskwesties, indeplaatsstellingen en afwijkende bedingen behoren tot ons werkterrein. Rube & Wijnveld Advocaten heeft verder een focus op de Warmtewet en op duurzaamheidsvraagstukken bij huur en verhuur van onroerende zaken.

Algemeen civiel

Algemeen civielrecht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen. Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.

Social media

Actualiteiten

 • Aflevering 4 (seizoen 2): Goed verhuurderschap. Nu ook wettelijk verankerd, maar wat houdt het in?

  En ook de Omgevingswet en een onwtikkeling rond het Didam-arrest De Wet goed verhuurderschap is aangenomen: nieuwe regels en de

  Read more »

 • Aflevering 3 (seizoen 2): Wordt 2023 het jaar van (g)een Omgevingswet? En de verandering van het huurpuntensysteem en matiging van boetes

  2022 bleek uiteindelijk niet het jaar van de Omgevingswet te zijn. Zal 2023 dat wel zijn? Wij vragen het ons

  Read more »

 • Flitsbezorgers

  Helderheid over darkstores in Amsterdam

  Het ontwerp paraplubestemmingsplan Darkstores is op 5 januari 2023 door burgemeester en wethouders van Amsterdam ter inzage gelegd. Aanleiding voor het ontwerp paraplubestemmingsplan

  Read more »

 • Aflevering 2 (seizoen 2): Bestuursrechtelijke regels voor woningen, het besluit schuldhulpverlening en fietsparkeren

  Over bestuursrechtelijke regels bij het gebruik van een woning (een pleidooi voor een bestuursrechtelijke check bij aankoop), het besluit schuldhulpverlening

  Read more »

 • Aflevering 1: Over het Didam arrest, de pridevlag aan een huurwoning en wie de rookmelder plaatst

  Een nieuw seizoen met een nieuwe opzet. We behandelen telkens een bericht wat ons opviel in de media, een luisteraarsvraag

  Read more »

 • Bestemmingsplan Museumkwartier

  Nieuw bestemmingsplan Amsterdam-Zuid (Museumkwartier / Valeriusbuurt)

  Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een nieuw bestemmingsplan voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt in Amsterdam-Zuid

  Read more »

 • Flitsbezorgers

  Aflevering 11: Flitsbezorgers en darkstores, kunnen ze blijven ze of niet?

  Het is altijd raak bij nieuwe fenomenen. Wat zijn de regels? Zo is er ook om flitsbezorgers of darkstores veel

  Read more »

 • Rookmelders Bouwbesluit

  Verhuurders en huurders opgelet: per 1 juli 2022 rookmelders verplicht voor alle woningen

  Met ingang van 1 juli 2022 is het voor alle woningen in Nederland verplicht om op iedere verdieping één of

  Read more »

 • Opkoopbescherming

  Aflevering 10: In je eigen woning moet je wonen (de opkoopbescherming in Amsterdam uitgelegd)

  Per 1 april 2022 is de regeling “opkoopbescherming” van kracht in Amsterdam. Vanaf dan is het verboden zonder vergunning goedkope

  Read more »

 • Aflevering 9: Een voorbereidingsbesluit als kerstcadeau

  Het voorbereidingsbesluit ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’ is op 24 december 2021 door de gemeenteraad van Amsterdam gepubliceerd. Op grond van dit

  Read more »

Jan Rube

mr.drs. J.Chr. Rube Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Frank Wijnveld

mr. F. Wijnveld Advocaat partner

Frank Wijnveld is in augustus 2012 beëdigd als advocaat. Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (staats- en bestuursrecht). Frank is afgestudeerd op het onderwerp: Het Bibob-advies in het licht van de vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb.

Martijn Alberts

mr.M.J. Alberts Advocaat partner

Martijn Alberts is in augustus 2013 beëdigd als advocaat. Hij heeft de afstudeerrichting Privaatrecht gedaan binnen de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is afgestudeerd in het huurrecht op het onderwerp: ‘de tijdelijke verhuur van woonruimte en de rol van de huurbescherming’.