Het kantoor

Rube & Wijnveld Advocaten is een jong en eigentijds advocatenkantoor met als missie op een toegankelijke en betaalbare wijze de hoogste kwaliteit juridische diensten te leveren. Wij werken zowel voor particulieren, het bedrijfsleven als de overheid. Gemene deler is dienstverlening voor een toegankelijke prijs.

Wij begeleiden onze cliënten hoofdzakelijk in procedures waar overheden een rol spelen. Denk daarbij aan een geschil over een bestemmingsplan, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of de begeleiding bij een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject.

Ook kunt u bij ons terecht voor vastgoed gerelateerde geschillen, zoals een verschil van mening over "zakelijke rechten" (bijvoorbeeld eigendom, erfpacht, appartementsrechten of erfdienstbaarheden), of een geschil over een huurovereenkomst.

Rechtsgebieden

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht bevindt zich op het snijvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft valt onder het omgevingsrecht. Wij behandelen zaken variërend van bezwaar- en beroep tegen handhaving door het bestuursorgaan tot bestemmingsplanprocedures en van de aanvraag van een omgevingsvergunning tot de begeleiding bij een milieueffectrapportage.

Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen het openbaar bestuur en de samenleving regelt. Wij helpen cliënten onder meer bij het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning en het bijbehorende Bibob-traject, geschillen met de Arbeidsinspectie (Inspectie SZW), of het verkrijgen en vaststellen van subsidies. Ook wanneer een overheid meent dat een vergunningsvoorschrift is overtreden en daar op handhaaft kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten terecht.

Bouwrecht

Bouwrecht is de juridische kant van het realiseren van onroerend goed (gebouwen). Het rechtsgebied omvat zowel publiekrechtelijke- als privaatrechtelijke aspecten. Wij verzorgen onder meer de begeleiding bij het verkrijgen van de vereiste (omgevings)vergunningen, maar ook het opmaken van overeenkomsten met architecten en aannemers, of de huurovereenkomst.

Zakelijke rechten

Zakelijke rechten zijn de rechten op een zaak of een goed. Dat begint bij het eigendomsrecht. Eigendom kan verder beperkt worden met zogenoemde beperkte rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden of appartementsrechten. Deze beperkingen van het eigendomsrecht zijn niet altijd even duidelijk en daar kan verschil van inzicht over ontstaan. Rube & Wijnveld Advocaten begeleidt cliënten bij de geschillen over bijvoorbeeld koopovereenkomsten van onroerende zaken, geschillen in het burenrecht of de interpretatie van beperkte rechten als erfdienstbaarheden of  appartementsrechten.

Strafrecht

Rube & Wijnveld Advocaten staat cliënten bij in strafrechtelijke procedures en in het bijzonder bij vermeende (strafrechtelijke) overtredingen van de Wet milieubeheer, de Algemene Plaatselijke Verordening, de Wet economische delicten en zogeheten "Mulder-zaken" (administratieve boetes).

Algemeen civiel

Algemeen civielrecht regelt in algemene zin de verhouding tussen diverse (private) partijen. Zo kunt u bij Rube & Wijnveld Advocaten onder meer terecht voor het opstellen van een (huur)overeenkomst, het opstellen van algemene voorwaarden, de incasso van een factuur en het leggen van een beslag.

Social media

Actualiteiten

 • Flitsbezorgers

  Helderheid over darkstores in Amsterdam

  Het ontwerp paraplubestemmingsplan Darkstores is op 5 januari 2023 door burgemeester en wethouders van Amsterdam ter inzage gelegd. Aanleiding voor het ontwerp paraplubestemmingsplan

  Read more »

 • Aflevering 2 (seizoen 2): Bestuursrechtelijke regels voor woningen, het besluit schuldhulpverlening en fietsparkeren

  Over bestuursrechtelijke regels bij het gebruik van een woning (een pleidooi voor een bestuursrechtelijke check bij aankoop), het besluit schuldhulpverlening

  Read more »

 • Aflevering 1: Over het Didam arrest, de pridevlag aan een huurwoning en wie de rookmelder plaatst

  Een nieuw seizoen met een nieuwe opzet. We behandelen telkens een bericht wat ons opviel in de media, een luisteraarsvraag

  Read more »

 • Bestemmingsplan Museumkwartier

  Nieuw bestemmingsplan Amsterdam-Zuid (Museumkwartier / Valeriusbuurt)

  Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Amsterdam een nieuw bestemmingsplan voor het Museumkwartier en de Valeriusbuurt in Amsterdam-Zuid

  Read more »

 • Flitsbezorgers

  Aflevering 11: Flitsbezorgers en darkstores, kunnen ze blijven ze of niet?

  Het is altijd raak bij nieuwe fenomenen. Wat zijn de regels? Zo is er ook om flitsbezorgers of darkstores veel

  Read more »

 • Rookmelders Bouwbesluit

  Verhuurders en huurders opgelet: per 1 juli 2022 rookmelders verplicht voor alle woningen

  Met ingang van 1 juli 2022 is het voor alle woningen in Nederland verplicht om op iedere verdieping één of

  Read more »

 • Opkoopbescherming

  Aflevering 10: In je eigen woning moet je wonen (de opkoopbescherming in Amsterdam uitgelegd)

  Per 1 april 2022 is de regeling “opkoopbescherming” van kracht in Amsterdam. Vanaf dan is het verboden zonder vergunning goedkope

  Read more »

 • Aflevering 9: Een voorbereidingsbesluit als kerstcadeau

  Het voorbereidingsbesluit ‘Winkeldiversiteit Centrum 2’ is op 24 december 2021 door de gemeenteraad van Amsterdam gepubliceerd. Op grond van dit

  Read more »

 • Aflevering 8: Verplichte energielabels voor kantoren

  Per 1 januari 2023 moeten kantoorruimten, op grond van het Bouwbesluit 2012 minimaal beschikken over een Label-C energielabel. Als een

  Read more »

 • Aflevering 7: Wat is het probleem met stikstof?

  In deze aflevering van het Juridisch Café bespreken we de stikstofcrisis. Waarom is stikstof nu opeens een probleem? Stikstof zit

  Read more »

Jan Rube

mr.drs. J.Chr. Rube Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Frank Wijnveld

mr. F. Wijnveld Advocaat partner

Frank Wijnveld is in augustus 2012 beëdigd als advocaat. Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (staats- en bestuursrecht). Frank is afgestudeerd op het onderwerp: Het Bibob-advies in het licht van de vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb.

Martijn Alberts

mr.M.J. Alberts Advocaat partner

Martijn Alberts is in augustus 2013 beëdigd als advocaat. Hij heeft de afstudeerrichting Privaatrecht gedaan binnen de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is afgestudeerd in het huurrecht op het onderwerp: ‘de tijdelijke verhuur van woonruimte en de rol van de huurbescherming’.