T  +31 (0)20 303 24 89
M +31 (0)6 4664 85 99
F  +31 (0)20 258 16 01
rube@rubewijnveld.nl

mr. J.Chr. (Jan) Rube

Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Specialisaties

Jan procedeert zowel voor als tegen de overheid en adviseert over overheid gerelateerde kwesties. Hij is thuis in het ruimtelijk bestuursrecht, bestuursrechtelijke handhaving, vastgoedrecht en huurrecht.

In het bijzonder heeft Jan specialistische kennis over de Warmtewet. Ten tijde van de invoering van de Warmtewet heeft Jan zich in die wet verdiept en een juridisch artikel geschreven over dat onderwerp (zie hieronder bij publicaties). Daarbij heeft Jan meerdere adviezen opgesteld en cursussen gegeven over de Warmtewet.

Jan Rube heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

-              Algemene Praktijk (burgerlijk recht en bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleiding

Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam (2006)
Politicologie Universiteit van Amsterdam (2008)

Lidmaatschappen

Jan is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging jonge onroerend goed juristen (Vjoj), de Vereniging voor Bouwrecht (VBR) en de Vereniging voor Milieurecht (VMR).

Nevenactiviteiten

> Van oktober 2010 tot oktober 2012 penningmeester van de Jonge Balie Haarlem.

> Vanaf oktober 2014 bestuurslid en vanaf januari 2015 tot juli 2017 penningmeester van het netwerk "Ruimte" binnen de Partij van de Arbeid.

> Van september 2016 tot december 2021 lid van de Geschillencommissie Warmtelevering (onderdeel van Stichting De Geschillencommissie).

> Vanaf augustus 2022 juridisch ondersteuner van de Commissie Ombudswerk binnen de Partij van de Arbeid.

Publicaties

'De Warmtewet en woningcorporaties, de (onbedoelde) gevolgen van de invoering van de Warmtewet voor woningcorporaties', Bouwrecht 2013/18.
'De Wet Bibob en vastgoedtransacties', Bouwrecht 2014/63 (met mr. F. Wijnveld).