Advocaten

Jan Rube

mr.drs. J.Chr. Rube Advocaat partner

Jan Rube (1982) werd in 2008 beëdigd als advocaat. Jan studeerde in 2006 af aan de Universiteit van Amsterdam in Nederlands recht (specialisatie staats- en bestuursrecht) en in 2008 aan dezelfde universiteit in de politicologie (specialisatie bestuur en beleid).

Frank Wijnveld

mr. F. Wijnveld Advocaat partner

Frank Wijnveld is in augustus 2012 beëdigd als advocaat. Frank is in 2010 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam in het Nederlands recht (staats- en bestuursrecht). Frank is afgestudeerd op het onderwerp: Het Bibob-advies in het licht van de vergewisplicht ex artikel 3:9 Awb.

Martijn Alberts

mr. M.J. Alberts Advocaat partner

Martijn Alberts is in augustus 2013 beëdigd als advocaat. Hij heeft de afstudeerrichting Privaatrecht gedaan binnen de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is afgestudeerd in het huurrecht op het onderwerp: ‘de tijdelijke verhuur van woonruimte en de rol van de huurbescherming’.