Nieuws / blog (oud)

 • Corona

  Coronawet steun van de Eerste Kamer

  De Eerste kamer heeft 26 oktober 2020 vergaderd over de invoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: ‘Coronawet) en

  Read more »

 • Seafood Shop

  Last onder bestuursdwang Seafood Shop vernietigd

  Op 14 oktober 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van de Seafood Shop opgelegde handhavingsbesluit deels gegrond verklaard. Hoewel de Afdeling van mening blijft dat de Seafood Shop Horeca-1 is en geen detailhandel, gaat het te ver dat er helemaal geen broodje vis of een haring verkocht mocht worden.
 • Corona-helpdesk

  Corona-helpdesk Rube & Wijnveld Advocaten

  Voor vragen over de (juridische) gevolgen van de Corona-crisis voor uzelf of uw bedrijf kunt u vanaf heden contact opnemen

  Read more »

 • Corona

  Aanvullende maatregelen tegen het coronavirus

  Het kabinet heeft op 23 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen in de bestrijding van het coronavirus. De reeds op 15

  Read more »

 • Vakantieverhuur

  Kruimelvergunning ten behoeve van parkeren

  Met een “kruimelvergunning” kunnen bepaalde afwijkingen van het bestemmingsplan die zien op het gebruik van een bestaand gebouw alsnog worden vergund. Uit

  Read more »

 • Huisvestingsverordening van Amsterdam deels onverbindend

  De Huisvestingsverordening van Amsterdam is deels onverbindend. Dat heeft Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld in de uitspraak van

  Read more »

 • Gevolgen van het niet (volledig) doorzoeken van een woning door een toezichthouder

  Elke woningeigenaar kan te maken krijgen met een toezichthouder. Een toezichthouder controleert mede of de woning wordt onttrokken aan de

  Read more »

 • Het einde van het PAS-tijdperk

  Het Programma Aanpak Stikstof (hierna: “het PAS”) mag niet meer dienen als basis voor toestemming voor projecten die stikstof uitstoten.

  Read more »

 • Het vertrouwensbeginsel vanuit een ander perspectief

  Een beroep op het vertrouwensbeginsel dient op een andere wijze dan voorheen te worden beoordeeld. Dit blijkt uit een recente

  Read more »

 • Een gedoogbeslissing is geen besluit

  Een gedoogbeslissing is geen besluit in de zin van de Awb.  Tot deze conclusie kwam de Afdeling Bestuursrechtspraak van de

  Read more »