Nieuws / blog (oud)

 • (Gedeeltelijke) terugbetaling door verhuurder van waarborg woonruimte na toetsing van een eindinspectiebeding wegens strijd met de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen.

  De rechtbank Amsterdam heeft in maart 2024 uitspraak gedaan in een huurzaak over een eindinspectiediscussie bij de verhuur van woonruimte.

  Read more »

 • Aflevering 3 (seizoen 3): Een nieuwe kijk op handhaving

  Deze podcast praten we onder andere over handhaving. En in het bijzonder dat de Afdeling bestuursrechtspraak de wenselijkheid van handhavend

  Read more »

 • Aflevering 2 (seizoen 3): De (proces)kostenveroordeling: krijgt de verliezer de rekening?

  Nee, slechts voor een deel. In Nederland is een proceskostenveroordeling in een gerechtelijke procedure meestal niet kostendekkend. Procederen kost de

  Read more »

 • Aflevering 1 (seizoen 3): Evident privaatrechtelijke belemmeringen

  Mijn buurman heeft een vergunning om zijn schuur op mijn perceel te bouwen! De buren mogen van de gemeente een

  Read more »

 • Aflevering 8 (seizoen 2): De evenredige woningsluiting

  In dit blog worden twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besproken over woningsluitingen op last

  Read more »

 • Opkoopbescherming

  Dringend eigen gebruik bij sloop en nieuwbouw van verhuurde woonruimte

  In aflevering 7 van seizoen 2 werd in de Juridisch Café podcast door Martijn Alberts een arrest van de Hoge

  Read more »

 • Staatsrecht

  Aflevering 7 (seizoen 2): Controversiële wetgeving na de val van een kabinet. Wat is dat?

  De val van het kabinet Rutte IV in juli 2023 heeft veel vragen opgeleverd en voor veel beroering gezorgd. Hoe

  Read more »

 • Huur van woonruimte: vaststelling aanvangshuurprijs en wel of geen huurprijsvermindering vanwege schimmel in het gehuurde?

  Sommige gepubliceerde huuruitspraken zijn baanbrekend of lezen weg als een spannend boek. Andere uitspraken zijn alledaags maar daardoor niet minder

  Read more »

 • vergunningvrij bouwen

  Aflevering 6 (seizoen 2): Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Een vloek of zegen?

  Er gaat veel gebeuren op 1 januari 2024 in de bouw- en vastgoedsector. Naast de invoering van de Omgevingswet staat

  Read more »

 • Aflevering 5 (seizoen 2): Is er onderscheid tussen overtreder en dader bij een bestuurlijke boete?

  In deze aflevering van Het Juridisch Café bespreken wij de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Wattel over de vraag of er

  Read more »